Undret är nära

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Det kommer snart en tid när människor utan allt tvivel kommer att förstå att Kristus återigen är ibland oss. Människor från alla trosinriktningar väntar på honom som den Helige, Han som känner Gud. Människor kommer att lära känna honom som en Broder och Lärare som kommer att försäkra dem om deras gudomlighet. Han väntar nu tålmodigt på tillfället för sitt framträdande och sitt arbete i och för världen. Men även om han väntar arbetar han oavbrutet för alla människor.
Inte för en sekund vänder han bort blicken eller håller inne med sin kärlek. I varje ögonblick omsluter kärleken alla som kan ta emot den och smyger oförmärkt in i deras hjärtan. Så upprätthåller han människans värld, skyddar och vägleder vist. Var beredd att möta en broder, men också en som har trätt in i ett nytt broderlighetens tillstånd och som har kommit för att hjälpa, undervisa och befria oss genom sin kärlek.

Tiden är kort innan han kommer att visa sig öppet. Hämta mod från detta och öka ditt tjänande för honom. Sprid nyheten att han är ibland er och rör vid hjärtan hos dem som inte känner till detta glada budskap. Uppfyll ditt syfte och infria det löfte som du för länge sedan gjort.

Förväntansfull

Världen väntar uppmärksamt, förväntansfullt, utan att veta anledningen till sin förväntan.
Världen suckar också av elände och rädsla och längtar efter hjälp och slutet på ångesten.
Maitreya kommer att visa att tiden är mogen för att lösa urgamla problem som håller människor separerade, som skapar rika och fattiga, som orsakar krig och en sjuk planet. Han kommer också att visa att tiden blir mer akut för varje dag för att återställa hälsan hos vår planet.

Maitreya kommer att lära människorna varför de finns till på jorden och ge verktyg för att förverkliga livets mål. Han kommer att visa att det i var och en finns en ljusvarelse och att inspirera dem till att bli denna varelse. Han kommer att påminna dem att inget står mellan dem själva och Gud förutom okunnighet och rädsla. Han kommer att frigöra människor från deras skuldkänslor och omvända dem till glädje. Han kommer att visa människor att när de är fria från skuldkänslor och rädsla kommer de att veta vad kärlek är.

Var medvetna om att denna tid är en tid som inte liknar någon annan och som aldrig kommer att upprepas. Detta är en heroisk tid, värdefull och helig. Använd denna tid till att stärka era band med varandra och med Maitreya. Arbeta för honom som aldrig förr. Var inte rädda, för tiden är snart inne när ni kommer att se honom och veta att ni inte har arbetat förgäves.

Så är det mina vänner och arbetare i ljuset. Sprid detta ljus långt och väck era bröder och systrar som ännu inte vet vilket under som är på väg att hända i denna vår värld.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn