Tecken i överflöd

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Varje gång människor, så som nu, befinner sig i ett dilemma och inte vet om de skall gå framåt eller bakåt, till vänster eller höger, uppstår ett intressant fenomen. Man letar efter tecken, till och med de som inte tror på tecken. Oförklarliga händelser tas på allvar och ges mening. Människor söker efter nyckeln som kommer att öppna den dörr som de måste gå igenom för att nå framtiden, men de känner sig fortfarande osäkra på vad denna framtid innebär.

Tecknen som skulle kunna vägleda dem finns i överflöd, men människor glömmer snabbt undren som de under många år blivit överösta med. Så går människorna mestadels miste om själva indikationerna de söker och ber om. Tiden är snart inne när människor kommer att minnas dessa tecken och acceptera dem som sanna förebud om den tid som skall komma. De kommer att förstå dem som en planerad manifestation som är synkroniserad med framträdandet av Maitreya och hans grupp av Mästare i denna unika tid i världshistorien. Många och varierande har dessa signaler till människorna varit att något mycket betydelsefullt är på väg att hända på jorden. För dem som kan se har de varit en påminnelse till människan om att det finns många områden i livet som fortfarande är okända och gåtfulla och att det finns lagar som människor förstår mycket lite om och framförallt, att människan inte är ensam.

Bekfräftelse

Eftersom det finns tecken, finns det också skapare av tecknen. Alla religiösa grupperingar väntar på och förväntar sig egna gudomliga uppenbarelser och ser tecknen som en bekräftelse på sin tro. En sådan bekräftelse ger dem styrka under svåra tider och ger dem hopp om en bättre framtid. På så sätt skapas det ett klimat av hopp och förväntan bland många miljoner människor och förbereder dem för händelserna som nu är nära förestående. Det är få som kan bestrida tecknen, även om deras innebörd kan vara okänd. De väcker människors intuition och öppnar deras hjärtan till de uppenbarelser som kommer.

Ändlöst

Från statyer som gråter och rör sig till ljusmönster som pryder byggnaders fasader över hela världen; från strålande ljuskors till mjölkdrickande hindugudar är tecknen ändlösa. Det är få som inte har blivit berörda av dessa under. Tvivlare och skeptiker går naturligtvis alltid att finna. Men inte så länge till. Mycket snart kommer hoppets klimat att växa sig större och få en fast plats i människors sinne och hjärtan över allt och i detta klimat kommer Maitreya att träda in och öppet börja med sitt uppdrag. Så kommer att ske.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn