Stora händelser ligger framför oss

av Mästaren... genom Benjamin Creme

De flesta människor skulle bli överraskade om de fick veta att världen, med undantag av några viktiga områden, är en tryggare plats att leva i än tidigare. Långt ifrån att acceptera hotet från ett plötsligt, katastrofalt krig som skulle göra allt mänskligt liv ett minne blott, har de flesta människor idag en positiv syn på framtiden. De arrangerar och planerar sina liv med ett visst mått av tillförsikt och säkerligen också hopp. I och med "kalla krigets" slut har en övertygelse och en förväntan vuxit fram att mänskligheten i sinom tid kommer att hitta en väg ut ur sina mångfaldiga problem.

Desto mer är världsfreden hotad och i fara genom beslutet om att upprätta ett anti-ballistiskt missilprogram, som publicerats av den nya amerikanska administrationen. Missilprogrammet har presenterats som ett vapenprogram med ett rent försvarssyfte, som skulle försvara USA och Europa (om de kommer överens) mot hot från terroristgrupper och "illvilliga" länder som varken har medlen eller kapaciteten att utgöra ett hot. De som förespråkar missilprogrammet har i själva verket i sikte utvidgningen av det amerikanska herraväldet i världen - detta trots hotet om en ny kapprustning och en rubbad kraftbalans. Alla som bryr sig om freden i världen borde motsätta sig allt som underlättar missilprogrammets inrättande.

Den nuvarande amerikanska regeringen söker inte ett nytt krig, men gör alla ansträngningar för att göra sig själv oantastbar och överlägsen gentemot några, eller vilken kombination som helst av fiender. Det är den slutgiltiga yttringen av den gamla, förfallande ordningen, där konkurrens och konfrontation regerade. Det är det gamla tillvägagångssättet som snart kommer att höra till det förflutna. Dess accepterande skulle vara ett stort misstag för världen.

Andra frågor

Under tiden brottas mänskligheten med många andra frågor. Växthuseffekten ligger överst på många regeringars agenda, trots USA:s vägran att bestämma sig för förändring. Det beslutet tycks ännu svårare att fatta för den nya administrationen, men världen vaknar gradvis upp till hoten, även om den inte känner till alla fakta. Jorden blir varmare, men hälften av denna temperaturökning är oundviklig. Den är ett direkt resultat av att Världsläraren fört jorden något närmare solen. Detta kommer att visa sig ha enorma fördelar, men den tillfälliga oordningen i väderförhållandena är tyvärr oundviklig.

Människor över hela världen blir mer och mer medvetna om maktövertagandet genom multinationella företag och om de hot som dessa utgör för ett folkvalt styre. Folkets röst gör sig mer och mer gällande och mer i USA - företagsjätten - än någon annanstans.

Fanatiker

I Mellanöstern har konfrontationen nått en ny höjdpunkt. Fanatiker på båda sidor förhindrar all vettig diskussion och människor lider och dör i onödan. Det verkar som om Världsläraren är det enda hoppet för detta sorgliga land.

Världsläraren "Maitreya" överväger nu de beslut som han skulle kunna fatta för att lösa dessa problem. Mänsklighetens fria vilja får inte överträdas, men han är beredd att hjälpa på alla sätt inom Lagens gränser. Därför skulle hans framträdande kunna ske även tidigare, än nyligen planerat. Se och lyssna, ty stora ting väntar.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn