Självförverkligandets Konst

Jag har inte kommit för att grunda en ny religion, säger Världsläraren Maitreya. "Jag har kommit för att undervisa i självförverkligandets konst", något som varken är religion eller ideologi, utan ett privilegium för människor inom alla religioner och dem som inte har någon. "Jag försöker uttrycka det som jag är genom er; för detta har jag kommit."

Enligt Maitreya är "Självet det enda som betyder något". "Du är detta själv", säger Han, "en odödlig varelse". Lidande orsakas av identifikation med allt det som inte är "Självet". Fråga dig själv, "vem är jag"? Du kommer att se att du indentifierar dig antingen med materien (kroppen), eller med tanken (sinnet) eller med kraft (anden). Men Du är ingendera. "Ande, själ och kropp är Herrens Tempel." Självet upplever i dessa tempel "Herrens höga väsen och tillblivelse".

En av de lättaste vägarna att lära känna Mig är att vara ärlig i tanke, uppriktig i anden och praktisera obundenhet. Varje handling som utförs med oärligt sinne, ej uppriktig ande och bundenhet är destruktiv. Till exempel när du tänker en sak, säger en annan och handlar på ett tredje sätt, går du vilse. Ärligt sinne leder till ärligt tal och handling. Denna harmoni medför frid och lycka.

Utan obundenhet finns ingen frälsning. Obundenhet är den mest kraftfulla "drogen". Att lära sig obundenhet är en konst. En obunden vetenskapsman kommer att lära sig fysikens och kemins lagar (skapelsens lagar) och tillämpa dem, skapande ting som utgör Guds arbete. Den obundne konstnären kommer att vara i stånd att beskriva Gud genom sina egna erfarenheter. "Bli vad du är", undervisar Maitreya. "Överlåt inte din självrespekt, din värdighet till andra. Tillåt ingen att kasta sin skugga över dig. En Mästare ger erfarenheter men kastar inte sin skugga."

"Följ inte varandra. Om du är sann och ärlig i ditt tankeliv, strävar efter uppriktighet i anden och obundenhet, kommer du att känna ditt Själv, du kommer att känna Mig, du kommer att känna Herren." "Jag har inte kommit för att skapa efterföljare", säger Maitreya. Var och en av er bör fortsätta att utvecklas inom sina egna religiösa traditioner." En sann lärjunge är den som respekterar traditioner. Respektera era egna religioner, era egna ideologier - kort sagt er egen tankeform, och ni kommer att uppleva Mästaren. "Till och med när ni ser Mig", sägar Han, "följ inte efter Mig. Om ni följer efter Mig, kommer ni att förlora Mig. Om ni paraderar med Mig, vet ni inte vem jag är. Ingen kan ha monopol på Mig - jag tillhör alla."