Att rädda planeten

av Mästaren... genom Benjamin Creme

 

När mänskligheten inser hur allvarlig den ekologiska obalansen på deras hemplanet är, måste den ta de absolut nödvändiga stegen för att rädda situationen. Om människor skulle misslyckas med att svara an med tillräcklig beslutsamhet, skulle de göra sig skyldiga till att utlämna planeten till en långsam men oundviklig död. Vad blir då arvet de ger vidare till sina barn? För att detta självfördärv inte ska bli ett faktum måste alla agera tillsammans och göra de nödvändiga offren. Detta kommer att kräva en total förändring i inställningen till planetens egen integritet och vad som ses som människors behov idag. Det blir inte lätt för vissa att stödja de nödvändiga förändringarna, men det är bara genom sådana förändringar som livet på planeten kan säkras. Djupa ingrepp har redan gjorts i det livsviktiga trädbeståndet på Jorden.
Skogsavverkning har orsakat en tilltagande brist på syre och en ökning av koldioxid. Detta är nu på en kritisk nivå och kräver omedelbar åtgärd.

Medvetenhet

Miljontals männskor börjar nu bli medvetna om den globala uppvärmningens realitet, men trots de överväldigande bevisen förnekar en del fortfarande att människors handlingar är orsaken. Vi, era Äldre Bröder, kan med full övertygelse säga att människors handlingar är ansvariga för åttio procent av den globala uppvärmningen. Det skall visa sig att Maitreya inte kommer att dröja länge med att uppmärksamma mänskligheten på detta akuta problem. Han kommer att visa människorna på alternativen: de konstruktiva resultaten av att agera nu, å den ena sidan, och den ödeläggelse som skulle bli följden av att ingenting göra, eller göra för lite, å den andra. Beslutet är sedan människans eget.

Uppslutning

När människor förstår detta kommer de också att gemensamt sluta upp kring den stora uppgiften. De kommer att inse, att deras barns framtid beror på att man agerar nu, och de kommer att locka fram de steg som måste tas från Maitreya och hans grupp. Maitreya kommer att förorda enklare levnadsformer, mer i linje med planetens verkliga situation. När tillräckligt många är övertygade om att detta är nödvändigt, kommer en rörelse mot förenkling att växa fram över hela planeten. Den kommer att sprida sig osedvanligt snabbt, så inspirerade av behovet av förändring kommer miljontals människor att vara. Så kommer de allvarligaste farorna som planeten Jorden står inför att motverkas något. Detta kommer att sporra många och öka deras öppenhet för ytterligare förändringar. Ställda inför dilemmat med nödvändig förändring kommer människor att inse, att accepterandet av principen att dela med sig är oundvikligt. Endast genom att dela med sig kommer dessa förändringar att göras möjliga.
Endast genom att dela med sig kan planeten Jordens resurser nyttjas framgångsrikt. Endast genom att dela med sig kan dessa resurser fördelas korrekt. Endast så kan Planeten själv fortleva i harmoni med sin miljö och med sina invånare
.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn