Share International pressrelease nr 74, mars 2005

Tidskriften Share International har under många år publicerat regelbundna artiklar av en Visdomens mästare. Långt ifrån att vara mystisk eller fjärran från världen, diskuterar han ofta de omedelbara problem som mänskligheten står inför idag. I sin senaste artikel ”Slutet på korruptionen” tar han upp den världsomfattande korruption som finns på alla områden i samhället, och visar på att nyckeln till att övervinna detta urgamla problem ligger i att utveckla tillit och han visar vägen för hur detta kan uppnås.

Slutet på korruptionen

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Världens nationer börjar mer och mer förstå och på allvar ta itu med ett uråldrigt problem, nämligen korruptionen. I vissa delar av världen har korruption under många århundraden varit ett sätt att leva. Detta har naturligtvis gagnat de få på bekostnad av de många. I många århundraden har korrupta ledare och mäktiga politiker berikat sig på skatter som de tvingat på sina undersåtar och medborgare. I modern tid har stora företag i västvärlden gjort sig skyldiga till falsk bokföring i stor skala, medan man i öst tar för givet att varje transaktion kräver mutor. Korruption är djupt rotad i vissa samhällen och går från presidenten eller premiärministern ända ner till polisen och sporten. Att valfusk är utbrett har visat sig i de senaste valen, t o m i länder som antas kämpa för frihet och demokrati. Sådana korrupta regeringar sviker och förråder sina medborgare och förlorar därmed sin rätt att regera.

Tillit

Är det möjligt att mitt i all denna korruption skapa den tillit, utan vilken människors framtid verkligen skulle bli dyster? Utan tillit skulle en rättvisare fördelning av världens resurser bli ett misslyckande. Utan tillit skulle de globala besluten, som krävs för att upprätthålla vår existens på jorden, aldrig ha tagits. Utan denna välsignade och välgörande tillit skulle människosläktet förverka sin rätt till att förvalta planeten och bli avstängd från vidare evolution i eoner. Så skulle det bli och därför bör människorna allvarligt och utan fördröjning ta itu med den nedbrytande effekten av korruption i varje skikt av samhället och i varje vinkel och vrå av vårt liv på jorden.

Undergrävande

För att hjälpa människorna med detta kan ni vara säkra på att Maitreya kommer att anstränga sig för att demonstrera den undergrävande effekten av korruption i alla sina olika manifestationer. Han kommer att visa att om människor skall bli de Gudar som de egentligen är, så måste de lämna det gamla beteendet av bedrägeri och undanflykter. För att tackla de allvarliga miljöproblemen kommer han att förklara att vi måste samarbeta och lita på varandra. Maitreya kommer att betona att utan tillit kan mycket lite åstadkommas. Så genomsyrade av korruption är nationernas ledare att de inte litar på någon. Maitreya kommer att visa människorna att det enda sättet att skapa det nödvändiga förtroendet är att mer rättvist fördela resurserna från denna rika jord och på det viset för alltid avsluta svält och fattigdom för miljoner som dör i en värld av överflöd.
Kommer ledarna att lyssna på Maitreyas ord? Antagligen kommer de inte att göra det till en början. Men snart kommer människor överallt att höra och se det visa i Maitreyas råd. De kommer att välkomna hans kloka ord och kämpa för hans sak. Den allmänna opinionen i världen kommer att finna sin röst och sin Vägledare, mot dess kraft kommer de hämmande rösterna från giriga diktatorer och korrupta politiker att blekna. Så kommer att ske och så kommer världens omvandling och rening att börja.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn