Share International pressrelease nr 72, november 2004

Tidskriften Share International har under många år publicerat regelbundna artiklar av en Visdomens mästare. Långt ifrån att vara mystisk eller fjärran från världen, diskuterar han ofta de omedelbara problem som mänskligheten står inför idag. Hans senaste artikel ”Amerika på drift” belyser resultatet av valet i USA och ger en inblick i framtida svårigheter som det amerikanska folket kommer att möta. Han visar att maktbalansen i världen står inför en djupgående förändring och förklarar att ”världen kommer att vända sig bort från dominansen av amerikas makt och rikedom, och välja en annan väg att fullfölja sitt öde”.

Amerika på drift

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Det är bara en fråga om tid innan människor i USA inser att de har begått ett smärtsamt misstag. De har återinsatt, låt vara med hjälp av stulna röster, en man och en administration som är för skapandet av splittring och hat, både nationellt och internationellt.
De kommer nedslagna att åse en attack på sina friheter, som de så stolt värnar om. De kommer att få erfara en djup nedgång i levnadsstandard, allt eftersom ledningen med nödvändighet försöker att tackla de enorma skulderna. De kommer att uppleva en förtroendekris för sin valuta och en stark tillbakagång i handeln med sina traditionella handelspartner. Den katastrofala invasionen av Irak fortsätter att fördjupas både i Irak och på andra håll i världen. De styrande har framkallat reaktioner av rädsla och hat. Detta kommer att få människor att vända sig inåt och helt och hållet vända ryggen åt världen.

Illusion

Ett stort problem i allt samarbete med denna administration är den kraftfulla illusion den arbetar under; detta att den tror sig vara Gudsinspirerad och att den i gudomlig nåd hjälper till att återupprätta den kristna världen och budskapet om dess forna makt och härlighet. På detta sätt har USA tagit ett stort steg tillbaka, och isolerat sig själv från ett ärligt deltagande i världens problem, som miljöförstöring och kraven från en planet som lider under trycket av överhängande katastrof. De Förenta staterna kommer att inse att världen inte stannar upp. Nationerna kommer, med eller utan Amerikas medverkan, att fortsätta att efter bästa förmåga ta i itu med de många ekologiska och sociala problem som ansätter oss, och som så brådskande måste tas om hand. Amerika kommer att se sig övergivet och ignorerat och först då kommer de att vara beredda att gå före och visa vägen.

Retorik

Denna administration njuter redan nu av sin seger, och väger för- och nackdelar av kommande handlingar. Motarbetade och överrumplade av händelserna i Irak, måste de stanna upp innan de planerar ytterligare våld. Men övermodet och retoriken kommer utan tvivel att fortsätta, i förhoppning om att skrämma och besegra enbart genom hotelser. Under tiden sker stora förändringar i många länder som leder till ett skifte i världens maktbalans. Kina, Indien, Sydamerika och Ryssland finner sin väg och sin ekonomiska potential. Afrika börjar till sist att få motta intresse och goodwill från starka regeringar och organisationer, och kan se fram mot bättre tider. Så vänder sig världen bort från dominansen av amerikansk makt och rikedom och drar upp riktlinjerna för en annan väg att fullfölja sitt öde. Om Förenta staterna insisterar på sin rätt till ensidigt agerande, kommer de att se sig själva åsidosatta och ignorerade i internationella planer och projekt, dess ekonomi kommer att försvagas ytterligare och människor kommer att förlora förtroendet och tilliten till ledningens agerande. Utan vänner och med avtagande styrka kommer de att tvingas till förändring och till förnyad dialog med sina forna vänner. Maitreyas framträdande kommer att påskynda processen av denna
transformation och försäkrar dess välkomna fullbordan.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn