Share International pressrelease nr 67, mars 2004


Tidskriften Share International har under många år publicerat regelbundna artiklar av en Visdomens mästare. Långt ifrån att vara mystisk eller fjärran från världen diskuterar han ofta de omedelbara problem som mänskligheten konfronteras med idag. I sin senaste artikel belyser mästaren den nuvarande världssituationen och visar på obalansen som uppstått efter invasionen av Irak och de oförutsedda konsekvenserna av denna konflikt. Mästaren avslöjar att Maitreya är beredd att ingripa om nödvändigt, för att inspirera till den förändring som oundvikligen kommer att leda till att skapa rättvisa och därmed fred.

Den slutgiltiga segern

av Mästaren... genom Benjamin Creme

När en nation har mognat, förhåller den sig till andra nationer på ett sätt som är mycket annorlunda än tidigare. Den börjar respektera rättssäkerheten som binder samman alla nationer i ömsesidigt ansvar och behov. Tecknet på denna växande mognad är just respekten för de lagar mänskligheten funnit nödvändiga för att leva i fred. Då och då känner sig ett land starkt nog att ignorera lagen som står i vägen för dess ambition att dominera, och väljer att föra krig trots alla uppmaningar om återhållsamhet.

Så är det idag, att Förenta Staterna, som nu är den enda supermakten, irriterar och bekymrar människorna i mognare nationer som har insett det dåraktiga i ensidiga aktioner utanför Lagens gränser. Den unga och självsäkra ”supermakten” som spänner sina muskler, kommer att förta sig och ju tidigare detta händer desto tryggare kommer världen att bli.

Ett ständigt växande kaos kräver redan sitt pris i form av förlorade liv – både amerikanska och irakiska. Inseglen till Pandoras ask har brutits, och ur den har ett monster kommit fram som är utom all kontroll. Säkerligen försöker den amerikanska administrationen hålla god min så mycket den kan, men bakom scenen är de verkligen oroade och letar förtvivlat efter ett mindre skamligt sätt att dra sig tillbaka.

Under tiden utkämpar den besegrade irakiska armén ett gerillakrig med viss framgång, medan de religiösa grupperna tar tillfället i akt och ökar spänningen med sina rop efter ett inbördeskrig. Därför har den amerikanska presidentens stora äventyr, som skulle demonstera Förenta Staternas överlägsenhet, mycket lite resultat att visa och ännu mer att förlora.

Dårskap

När den amerikanska regeringen till sist inser dåraktigheten i detta hänsynslösa och onödiga krig kommer den naturligtvis inte att erkänna detta inför världen. Den kommer snarare att försöka få Förenta Nationernas stöd för att klara sig undan detta pinsamma misstag och om möjligt lägga skulden på någon annan.

Lidande

När rättssäkerheten mellan länderna ignoreras, lider hela världen. Så är det idag, att spänningen som följt denna meningslösa uppvisning av militär styrka drabbat miljontals människor som är oskyldiga till varje form av terror eller våld. Världen kämpar idag med epidemier av alla slag, när människans immunförsvar bryts ner av stressen. Skulle krigshetsarna bara inse de karmiska verkningarna av sina obetänksamma handlingar, skulle de förmodligen försöka gottgöra dem och välja ett annat sätt att agera.
Under tiden följer Maitreya noga denna splittrade situation och står redo att ingripa om det blir nödvändigt och redo att framträda när det blir möjligt. Kom ihåg att Maitreya inte tvivlar på den slutgiltiga segern för dem som står bakom Honom, som sätter värde på fred och rättvisa, frihet och kärlek. Han vet att dessa värden är drivkraften i människans tillvaro och kommer att se till att de sätts högst bland alla människor.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn