Share International pressrelease nr 60, oktober 2002


Tidskriften Share International har under många år publicerat regelbundna artiklar av en Visdomens mästare. Långt ifrån att vara mystisk eller fjärran från världen diskuterar han ofta de omedelbara problem som mänskligheten konfronteras med idag. Hans senaste artikel handlar om den nuvarande världskrisen och erbjuder mästarnas visdom och insikt. Med den nya vågen av ”de vanliga människornas makt” som växer sig allt starkare genom antikrigs- och antiglobaliseringsprotester över hela världen, vet mästarna att ”folkets röst” snart kommer att bli för stark för att kunna ignoreras.

Maktens glamour

av Mästaren... genom Benjamin Creme

I början av varje år firar mänskligheten, nästan överallt, möjligheten att börja på nytt och att ge löften om förbättring av ett eller annat slag. Nu när detta år av spänningar och kriser närmar sig sitt slut kan mänskligheten hitta nya och mer konstruktiva vägar och sätt att agera som kommer att förbättra livet för många. Denna tid av kris närmar sig snart sitt slut och kommer att åtföljas av en tid av experiment inom varje område av det mänskliga livet. Stora och nya perspektiv på tillvaron väntar på att bli upptäckta av människan, när hon brottas med och löser de problem som sysselsätter världen idag.

Mångas sinnen är idag fokuserade på den politiska kris som hotar att destabilisera världen. Detta är naturligt och ofrånkomligt.
Hysterin i USA som orsakats av händelserna kring den 11 september har också drabbat stora delar av världen. Den amerikanske presidentens krigsladdade tal och ton har tänt rädslans flammor och gjort det omöjligt att inta en sansad inställning. Att en sådan sansad inställning vore önskvärd är uppenbart om riktiga bedömningar skall göras och riktiga svar ges. Spekulation och rykten härskar i den nuvarande situationen och suger livskraften ur världen som följer händelseutvecklingen.

Fakta

Den första prioriteten är sann kunskap om fakta. Detta är tyvärr svårt att finna idag. Det är många röster som höjs och som skriker ut sin motsägelsefulla information, så många vars åsikter upphöjs till fakta att det är få som man kan tro på eller lyssna till med respekt. Under sådana omständigheter rekommenderas försiktighet och återhållsamhet. Omfattande planer och aktioner är på gång och det är få som kan se vart dessa aktioner kommer att leda. Vår uppfattning är att det kommer att ha både positiva och negativa effekter. En blek och straffande tyranni kommer att förstöras på bekostnad av många oskyldiga människors liv och ett område som redan är i kris kommer att destabiliseras ytterligare.

Fanatiker

Det finns röster i USA, och på andra håll, som manar till försiktighet, men det verkar som om de inte är tillräckligt starka för att hejda maktberusningen hos denna grupp av fanatiker kring presidenten. De är förlorade i maktens glamour och det kommer att krävas mycket för att få dem att ta reson. Den oljerika sanden i Irak är en alltför frestande måltavla för deras obändiga girighet och behov av att dominera. Icke desto mindre måste de som motsätter sig starten av ett farligt krig mot Irak fortsätta att göra sin opposition mot kriget hörd. De måste bli starkare i sin vilja att gå ut och demonstrera för att kunna göra sina röster hörda. Dessa hänsynslösa män måste inse att världen inte tillhör dem; att om de regerar så måste de göra detta inom lagens gränser; att många forna och större imperier har fallit av samma orsak.

Denna likgiltighet inför världsopinionen kan bara upprätthållas under en viss tid. Världshändelser av ett annat slag tar nu en sådan fart att de kommer att överväldiga dessa det förflutnas män. Dessa män är fångade i gamla uttjänta metoder som tillhör det förgångna och världshändelserna kommer att i tysthet sända dem till det förflutna. Maitreya, den store Herren, är på väg att framträda och visa vägen framåt. Tappa inte modet för allt kommer att bli bra.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn