Osynlig fara

av Mästaren... genom Benjamin Creme

.

Om människor kunde se världen som vi Mästare ser den, skulle de bli förundrade, förvånade och rädda på samma gång. Så långt från verkligheten är människans syn på förhållandena på jorden och så mycket brister hennes omdöme om framtida möjligheter att människan utan hjälp skulle se sitt planetära hem tyna bort och dö.
Så som läget är nu befinner sig planeten i en sorglig och farlig situation där varje dag för oss närmare krisen. Många röster har utfärdat varningar om växthuseffekten och många åsikter har framförts, men även den mest extrema förutsägelsen om den katastrof som världen står inför, är otillräcklig. Det är få som ser detta omedelbara hot och det
trängande behovet av de handlingar som är nödvändiga för att avvärja det.
Även om faran, orsakad av växthuseffekten är stor, så är detta dess värre inte det största
och farligaste hotet som människan ställs inför idag. Om människan ändå bara visste att hon är involverad i en långsam men ständigt ökande förgiftning av människorasen och de lägre naturrikena. Gifter, föroreningar av alla slag och inom alla områden är idag den största faran för människorna, djuren och själva jorden. Alla är förgiftade och sjuka på sitt sätt
.

Sorglig historia

Det som är okänt för människorna, men uppenbart för oss, är att den största skadan som människan och jorden utsätts för orsakas av radioaktiv strålning. Människor har gått helt vilse i utvecklingen av denna mycket farliga energikälla. Människor har genom sin girighet och det falska hoppet om stora vinster blivit vilseledda och koncentrerat sina experiment till att ”tämja” den farligaste energikällan som någonsin upptäckts av människor. Samtidigt försummar de en helt säker, alternativ användning av atomenergi. Kärnfusionen, kall och harmlös, från en enkel vattenisotop, skulle kunna vara deras och den finns överallt i oceanerna, sjöarna och floderna och i varje regnskur.
Människor måste sluta att ”leka med döden”. Kärnfission är resultatet av atombomber som förstörde Hiroshima och Nagasaki, som fick sitt utbrott i Chernobyl och som på ett subtilt sätt orsakar död och sjukdom idag. Kärnfission är det som ”finns där det inte borde vara” och som människor måste avsäga sig från om de skall kunna lyckas gå vidare .

Självsäkra

Jordens vetenskapsmän är säkra på att de verkligen har tämjt odjuret och att de kan hålla det under kontroll. De inser inte att deras instrument faktiskt är grova och att de bara mäter den radioaktiva strålningens lägre aspekter, medan det ovanför dessa täta fysiska nivåer finns finare nivåer som är ännu farligare för allas hälsa och välmående. Vårt lidande skulle verkligen vara stort om inte våra utomjordiska bröder med sina outtröttliga ansträngningar lindrade denna osynliga fara så mycket som karmalagen tillåter.
Vakna mänsklighet!

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn