Nyckeln till framtiden

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Det är med sorg vi bevittnar människans fortsatta ansträngningar i att lösa sina problem med föråldrade metoder. Problemen är många och relaterar till framtiden likaväl som till nutiden. I huvudsak är de kvarlevor från det förgångna och representerar en tung börda för dagens gryende samhällen. Förlorade i sin hetsiga kamp om marknaden, prövar regeringar överallt, alla de vanliga metoderna för att åstadkomma säkerhet och styrka, utveckling, nyskapande och stabilitet mitt i förändringen. Det är en omöjlig uppgift.

Det finns bara ett svar på alla deras bekymmer, en lösning på alla deras problem. Ändå har ingen, än så länge, vågat viska de ord som i ett slag skulle befria dem och världen, som i ett enda slag skulle föra världen in i den nya eran av rättfärdighet och sanning. Låt orden ljuda, låt orden demonstrera den nya civilisationen, det nya samhället. Låt orden höras överallt, låt människan svara an.
Orden har rättfärdighetens ton, de har sanningens ton. Orden för alla människor samman, och skapar människans Broderskap. Orden känns lätta i hjärtat och för med sig glädje till alla. Orden är kloka och generösa, fyllda med kärlek. Orden är att dela med sig, nyckeln till framtiden.

Att dela med sig är svaret på alla människans problem. Att dela med sig är ett annat ord för gudomlighet. Att dela med sig leder till det högsta som är möjligt för människan, för att det öppnar tillitens dörr. Att dela med sig kommer att föra människan fram till Gud.
När människor lär sig att dela med sig kommer de att förstå meningen med livet. När människor lär sig att dela med sig kommer de att känna sig upprymda och tillfreds med det de gör. Att dela med sig kommer att göra människor hela. Att dela med sig kommer att göra mänskligheten till Ett. Det finns ingen ände på begreppet att dela med sig. Det kommer att bli mänsklighetens räddning.

Uttalanden

När människor ser Maitreya kommer de att höra dessa sanningens ord. De kommer att lyssna till hans uttalanden med vidöppna hjärtan och när de svarar an kommer de att kräva slut på tyranni och orättvisa. De kommer att samlas runt honom och han kommer att bli deras talesman. Snart kommer människor att se hans ansikte. Snart kommer han att föra fram sina tankar till världen och föra bort den gamla tidsåldern.


Han är nära människan nu, han kan inte förnekas. Hans kärlek genomsyrar nu alla plan och gör förändringarna synliga. Betänk detta: utan Maitreyas hjälp är människan dömd. Vi väntar ivrigt på människors gensvar.


Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn