Det meningslösa med krig

av Mästaren... genom Benjamin Creme

När människor deltar i krig utsätter de inte bara sitt eget och andras liv utan också planetens hälsa för fara – den planet som de är beroende av för att kunna leva.
Jorden plundras hänsynslöst på metaller av alla möjliga slag vilka används i dödliga vapen. Man skänker ingen tanke åt kommande generationer vilka också har rätt till planetens överflöd. Otaliga miljoner ton förvridet rostande järn pryder ”krigets arenor” där människor genomför sina dödliga uppsåt. Människor kan varken se eller ens föreställa sig förstörelsen som orsakas deras subtila kroppar genom oupphörlig bombardering. De hittills okända bullernivåerna sliter i och river sönder dessa känsliga höljen. Människans struktur är inte byggd för sådan misshandel.
Så orsakar människor sig själva oåterkallelig skada. Hur länge kommer det då att dröja innan människan har förstått det meningslösa med krig? Krig löser inga problem utan skapar bara kaos och håller tillbaka människan framsteg.

Njuter

Det skall sägas att några få människor njuter av krig. För dem är det en ärofylld aktivitet, en test av deras vilja och förmåga, men för det mesta dras människor in i krig av ideologiska skäl, för en sak.

Därför är nationernas ledare de, som håller i maktens tyglar, som bestämmer sig för krig eller fred. De måste väljas noggrant för att säkerställa fred i världen. Detta problem måste skänkas mycket åtanke. De senaste händelserna i Mellanöstern har visat hur enkelt det är att överskrida lagen och utlösa kaos. Att ställa överträdelsen till rätta och lösa problemet är en helt annan sak.

Jämvikt

Maitreya ser noggrant på dessa händelser. Han beräknar spänningar och upplösningen av dem med precision när de inträffar och försöker alltid att skapa jämvikt. I detta hänseende spelar Fridens och Jämviktens Andes energier, vilka fokuseras genom Maitreya, en viktig roll. Starka och precisa vänder de på hatets och krigshetsens flodvåg som är en börda för människor av alla nationer. Människorna själva spelar mer och mer sin roll i detta. Genom valurnor och demonstrationer gör de sina röster och sina krav på fred hörda. Från denna punkt finns det ingen återvändo.

Människorna börjar känna sin makt och har börjat förstå att det är de som måste skapa den fred de alla önskar och att det är endast när rättvisa råder tillsammans med frihet som den välsignade freden kommer att uppnås. Denna växande insikt kommer att förbereda scenen för Maitreyas tidiga framträdande.


Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn