Enighet i mångfald

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Genom århundraden har människor infört många olika former av regeringskick, alltifrån det mest despotiska till det mest jämlika. Idag har de flesta länder valt en demokratisk regeringsform, det vill säga den regeringsform där en eller flera politiska partier är valda genom folkets röst. Man antar att röstsystemet är rättvist, ärligt och fritt från missbruk och bedrägeri.

Tyvärr, som nyligen har visat sig, är detta ofta inte fallet och detta till och med i de länder som lägger stor vikt vid legaliteten i valprocessen. Fusk och falskhet är mycket vanliga och människor och fraktioner kommer till makten genom dupering och list.
Mer auktoritära är de enpartiländer där beslut fattas av en samling ”starka män” som stöds av armé och polis. Människor har mycket lite att säga till om de lagar som styr dem och känner ofta inte något behov av att kräva sådana rättigheter.

Några länder är i klorna på grymma despoter som hungrar efter makt och den rikedom som följer med makten. Några styrs av vilseledda fanatiker som är säkra på att de själva och deras följeslagare är i Guds händer och utför hans planer. Andra kämpar med att hjälpa sitt folk ut ur fattigdom och lidande och att stå emot kraven från deras välmående grannar. De finns också de som kämpar för sin självständighet och som är omringade av kaos och inbördeskrig.

Lärdom

Människor måste ta till sig lärdomen från dessa fakta: det finns många vägar att organisera behoven för olika människor. Större tolerans är därför nödvändig för att kunna närma sig detta viktiga ämne. Energier från de strålar som styr länderna är olika och kräver olika strukturer genom vilka deras kvaliteter kan uttryckas. Det är emot evolutionsplanen att en enda regeringsform, oavsett om den är demokratisk eller något annat, skall råda. Människors behov är mer verkliga och viktigare än ideologier. Tolerans av olikheter enar, medan ideologier separerar.

När Maitreya kommer att tala öppet kommer han att visa att enighet i mångfald är nyckeln till framtida harmoni och att alla länder har ett öde som är unikt och heligt. Han kommer att peka ut vägen till detta välsignade tillstånd och uppmuntra människor att öppna sina hjärtan till en visare förståelse av Planen. Med Maitreyas vägledning kommer människor att uppskatta
och värdesätta rikedomen i sina och andras framgångar. Behovet att tävla och dominera kommer så småningom att falna bort och ett nytt kapitel av brödraskap och fred kommer att öppna sig för människorna. Så kommer att ske.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn