Maitreyas prioriteringar

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Medan världen förväntansfullt väntar på Maitreya och befrielse återstår mycket att göra för att säkra planetens och mänsklighetens framtid. Icke desto mindre behöver människorna bara vänta en kort tid på att Maitreya skall påbörja sitt öppna uppdrag. Tiden är verkligen knapp för att förbereda hans framträdande och tala om för människor att hjälp och hopp är nära, att läraren är här och att han är angelägen om att tala direkt till människor av alla nationer.

Öka därför era ansträngningar. Skynda att informera alla som är villiga att lyssna att ödestimmen är inne, att mänskligheten snart kommer att kunna glädjas åt lärarens närvaro. Berätta detta för dem och stärk deras hopp och mod. Många kommer nu att lyssna bland dem som inte gjorde det tidigare – ängslan och rädsla har krävt sin tribut av människorna. Tecknen har också gjort sitt arbete och väckt miljoner människor till förväntade händelser och uppenbarelser.

Aldrig förr i människans historia har så många anat de kommande förändringarna eller förstått nödvändigheten av dem.
Därför kommer Maitreya att framträda inför en förväntansfull och förberedd värld och kan vara säker på att hans närvaro är efterlängtad och otåligt förväntad.

Prioriteringar

Maitreya kommer att förklara de prioriteringar som i sig själva kommer att säkerställa och garantera jordens och dess invånares framtid. Nödvändigheten av fred är av högsta betydelse, eftersom allt är förlorat utan fred. Han kommer att betona att fred bara kan säkras genom skapandet av rättvisa. Bristen på rättvisa är upphov till både krig och terrorism. Maitreya kommer att hävda att rättvisa bara uppnås genom att dela med sig. Att dela med sig är därmed nyckeln till världsfred och säkerhet.

Maitreya kommer att rikta människors uppmärksamhet till jordens sjuka tillstånd. Utan en frisk och robust planet är framtiden för kommande generationer i fara.
Maitreya kommer att betona den korta tid som nu återstår att agera för att återställa balansen hos vårt lidande planetära hem och att sammankalla alla, både unga och gamla, till denna primära uppgift.

Ödet för dessa som svälter i en värld av överflöd kommer att återspegla Maitreyas största bekymmer: ”Inget får mig att sörja så som denna skam”, säger han och försöker uppmuntra till skapandet av ett stort hjälpprogram för världens fattiga, i en hittills okänd omfattning. Dessa är de omedelbara prioriteringarna för att snabbt göra människors framtid säker. Människors fria vilja är helig och får inte överträdas. Hur snabbt dessa primära villkor skall förverkligas bestäms därför av människans fria vilja.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn