Maitreya träder fram

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Maitreyas framträdande är så gott som fullbordat. Hans offentliga arbete kommer verkligen att påbörjas mycket snart. Från och med denna dag kommer processen med undervisning att börja och bli mer känd för världens människor. Hur lång tid detta kommer att ta är oklart, men det bör fortskrida relativt snabbt. Till en början kommer det otvivelaktigt att finnas mycket motstånd till hans åsikter och grundläggande råd. Detta är något man naturligtvis kan förvänta sig, för hans tankar ligger så långt ifrån det rådande tänkesättet. Gradvis kommer dock Maitreyas knivskarpa sinne att skära igenom och avslöja felen i nuvarande tänkesätt kring miljön och kring sociala, ekonomiska och politiska frågor. Logiken och den visa förståelsen av hans ord kommer att övertyga många att lyssna och fundera vidare, medan hans energi kommer att tränga in i många miljoner hjärtan och förvandla hans enkla ord till uppenbarelser av sanningen. Ingen har hittills känt Maitreyas kärleksfulla kraft och ingen kan fatta hans ändlösa visdom.

Sluter sig samman

När miljoner sluter sig samman kring hans sak och kräver fred och rättvisa genom att dela med sig och genom förståelse, kommer människor att dras med och väckas av nytt hopp och en längtan efter broderskap och riktiga relationer. Då kommer de att kräva förändring i en hittills okänd omfattning. Regeringar och maktens män kommer att vara tvungna att svara an på kraven och bit för bit kommer motståndet mot förändringar att falla samman inför det starka angreppet från en kraftfull allmän opinion. Därmed kommer Maitreya genom logik, uppenbarelse och förtroende, skapad av hans kärlek, att utnyttja den goda viljan som finns i varje hjärta, om än omedveten.

Miljoner

Maitreya kommer att tala till miljontals människor genom TV och radio. Alla kommer att få möjlighet att ta del av hans välsignelse som kommer att följa alla hans framträdanden. Därmed kommer människor världen över att bli förtrogna med hans budskap och deras hjärtan kommer att öppnas upp. Det kommer att spekuleras mycket kring hans identitet och många teorier kommer att presenteras, men alla kommer på sitt sätt att i honom se budbäraren för det nya, förmedlaren för välgörande sanningar och som vägvisaren till en livsstil som ligger närmare deras hjärtan. Naturligtvis kommer det att finnas de som känner sig hotade av hans idéer och de som kommer att försöka stoppa hans framfart, men mer och mer kommer skönheten och det sunda förnuftet i hans ord att inspirera människor av alla nationer till att se honom som sin talesman och ledare. Så kommer att ske. Människorna kommer att be honom tala å deras vägnar till världen i stort och Tillkännagivandets Dag kommer att offentliggöras.
Denna dag, som inte kommer att vara lik någon annan dag, varken för eller senare, kommer att ge Maitreya tillfälle att avslöja sitt namn, sin titel och sitt syfte som världsläraren för den nya tidsåldern, som ledaren för den Andliga Hierarkin och som den Förväntade för alla religiösa grupperingar. Han kommer att presentera sig själv som en vän och lärare till alla som behöver hans hjälp; som en enkel man vilken känner människors smärta och lidande och som söker mildra deras öde, som villkorslöst och totalt älskar alla och som har kommit för att visa oss vägen till lycka. En sådan man är på väg att framträda inför världen och ge sina råd till alla. Vi kanske har hört hans ord tidigare. Men nu, med hans välsignelse, kommer vi att förstå deras innebörd och handla därefter.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn