Ljusets Teknik

I den Nya Tidsåldern kommer människorna genom Visdomens Mästare att få kunskap om en helt ny teknologi - ljusets teknologi. Den kommer att ge oss obegränsad energi direkt från solen och därigenom lösa människans energibehov. Ingen skall längre kunna ta kontrollen över världens energiförsörjning. Ljusets teknik kommer också att användas inom medicinen och tillsammans med genteknologin göra det möjligt att regenerera kroppens organ. Ljusteknologins krafter kan användas till transport och kommunikation.

Alla atomer och levande celler är förbundna med varandra genom ljus. Med hjälp av ljus kan materia transporteras från ett ställe till ett annat och redan nu får vetenskapsmän insikt om hur de kan transportera och materialisera objekt mellan olika platser i världen genom ljusets teknik. Med ljusets hjälp kan man kontrollera materia, avstånd och tid. Denna teknologi som använder färg, ljud och vibration är 2000 talets teknologi. Det kommer en tid när det blir möjligt för oss att dematerialisera kroppen, vilket mästarna redan är i stånd till att göra. Maitreya säger att vi en dag också kommer att kunna göra detta.

Ljusets teknologi kan också användas till precisionsövervakning av människor och maskiner. När man behärskar ljusets teknologi blir alla vapen överflödiga. I stället för att spendera kolossala belopp på vapenprogram kommer tillvaratagandet av miljön att bli högsta prioritet och naturresurserna att användas till att återupprätta den ekologiska balansen på planeten. Med hjälp av den nya teknologin blir det möjligt att neutralisera atomavfall och atomvapenlager.

En helt ny, sofistikerad teknologisk värld kommer att växa fram, men inte förrän vi ser oss som en hel mänsklighet. Om denna teknologi hade givits oss idag skulle vi ödelägga hela världen med den. Vi har nästan ödelagt världen med kärnkraft. Atomfission är det farligaste sättet att utvinna energi på idag. Till en början kommer en ofarlig kall fusionsprocess att täcka en stor del av världens energibehov tills ljusets teknologi har ersatt den och gett oss obegränsad energi till alla våra behov. Den teknologin kommer att använda energi direkt från solen. Det finns redan nu en stad i Ryssland som tar all sin energi direkt från solen genom en av Rysslands satelliter.

Ovanstående är ett sammandrag av informationen från Benjamin Cremes bok "Maitrya's Mission Vol.2". Se under böcker.