Ljusets krafter samlas

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Viktiga händelser äger rum i många delar av världen. Människor överallt kommer att bli förbluffade av rapporterna. Dessa kommer att, i hittills okänd omfattning, inbegripa iakttagelser av rymdfarkoster från våra grannplaneter, speciellt Mars och Venus. Denna ökade aktivitet över stora områden på jorden liknar ingenting som man tidigare har kunnat se. De som ståndaktigt vägrat att ta detta fenomen på allvar kommer att finna det svårt att förneka.

Fler och fler berättelser om kontakter med rymdfarkosternas besättning kommer att läggas till vittnesmålen och bekräfta deras existens. Mirakulösa händelser av alla slag kommer att fortsätta och bli fler i både antal och variation. Människors sinnen kommer att förbryllas och förvånas av dessa under, och det får dem att börja fundera djupt.

En värld fylld av mirakler

Inför denna undrande värld, fylld av mirakler, kommer Maitreya att träda fram i tysthet och påbörja sitt öppna arbete. Han kommer att bli ombedd att möta människors tvivel och rädslor, att förklara dessa händelser, och bekräfta deras äkthet. Dessa extraordinära händelser kommer att fortsätta med oförminskad styrka och få många att förutspå världens undergång. Maitreya kommer däremot på sitt enkla sätt att tolka dessa händelser annorlunda.

Så kommer Maitreya att uppmuntra människor att se livets oerhörda omfattning, och de många nivåer som människan ännu vet så lite om. Han kommer gradvis att introducera de grundläggande sanningarna om vår tillvaro, de lagar som styr den och fördelarna med att leva inom dessa lagar. Han kommer att lära människorna inse den omätliga vidden av vår galax och visa att människan i sinom tid kommer att erövra tid och rum.

Han kommer att uppmuntra människorna att söka inåt såväl som utåt efter lösningar på sina problem, och stadfästa deras ständiga kontakt med varandra och med kosmos. Han kommer att påminna mänskligheten om dess långa historia och om de många faror som människan har övervunnit. Han kommer att ingjuta tro på vår egen lysande framtid och bekräfta människans eviga gudomlighet.

Han kommer att visa att livets väg, evolutionens resa, ofelbart leder uppåt och för alltid framåt, och att göra denna resa tillsammans som bröder och systrar är den säkraste och av glädje mest upplysta vägen. Sök efter tecknen på Maitreyas framträdande, gör det känt, och lyft hoppet hos era medmänniskor.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn