Kärlekens och fredens väg

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Lyckligtvis har människan aldrig lämnats utan hjälp när den behövts. Oavsett hur svåra omständigheter som hon konfronteras med och oavsett hur stora och allvarliga faror hon står inför, kan hon vara säker på en sak: hon kommer aldrig att överges av sina Äldre Bröder. Gång efter gång i människans långa historia när allt verkat förlorat och framtiden farligt oviss har vårt stöd funnits till hands och människans väg framåt har återställts igen. Så är det idag i denna omtumlande tid när människor befinner sig i en malström av mot varandra stridande krafter, när de känner sig osäkra inför nästa steg och är helt överväldigade av den oerhörda uppgift som väntar dem.

Genom att framträda från våra urgamla tillflyktsorter vidtar vi mått och steg för att hjälpa våra bröder i nöd. Vi framträder för att genom våra egna exempel visa att det finns en annan och bättre väg för människorna att organisera sina liv, att enhet och glädje kommer från rättvisa och frihet, att dela med sig är enhetens naturliga uttryck och ett enkelt svar på alla människors vedermödor.

Människor måste dock vilja ta emot den visdomens gåva som vi har att ge. Den Stora lagen tillåter inte att denna gåva blir påtvingad människorna. Därför behöver människor se klart på de faror som de är utsatta för och därefter fatta sina beslut och göra sina val. Att människor behöver vägledning är uppenbart (även om många skulle förneka att det är så eller att den skulle gå att finna) och denna vägledning och kloka råd kommer Maitreya själv att erbjuda människor att ta ställning till. För att kunna svara an måste människor se sig själva som en enhet. De gamla hindren för frihet och rättvisa måste förkastas. Alla måste få ta del av jordens överflöd och alla måste lära sig förtroendets språk. Planeten Jorden, vårt hem, måste behandlas så att den kan bli frisk igen och dess luft, mark och vatten renas och göras ofarliga för människan igen.

Dessa är helt nödvändiga villkor för att stabilisera planeten och dess invånares hälsa. När detta väl har implementerats kommer man inte att kunna återgå till det förflutnas kaos. Människan kommer att ta avstånd från fattigdom och krig, exploatering och grymhet, korruption och orättvisa. Människorna kommer att följa sina Äldre Bröder och beträda kärlekens och fredens väg.

Se denna tid som beslutets tid. Allt vilar på människans gensvar på Maitreyas råd. Vi, era Äldre Bröder, är varken oroliga eller likgiltiga. Vi är medvetna om den enorma uppgift som både Maitreya och människorna står inför. Vi vet också hur vi skall tolka Livets tecken och är inte rädda. Du som läser detta, var inte rädd utan sprid så långt som möjligt ut att Jordens återställande är nära och att det förflutnas orättvisor falnar och med dem också gamla sätt att regera. En ny vägledning är här för att visa vägen för människorna, en urgammal men alltid ny vägledning, som kommer att ta människorna till bergets topp.


Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn