Hjälp behövs - och går att få

av Mästaren, genom Benjamin Creme, september 2006

Det kommer snart att stå klart att människan utan hjälp bara har en liten tid på sig att lösa miljö-, politiska och ekonomiska problem, vilka orsakar kaos, fara och smärta för majoriteten av jordens befolkning. Detta är en situation som är unik i världshistorien. Mycket hänger på att människan som förvaltare ansvarar för att med omtanke bevara planetens välbefinnande och alla dess riken och för att lämna över ett strålande och friskt planetärt hem till kommande generationer.

Så ohälsosam har planeten blivit genom människans rovgirighet och nonchalanta försummelse, att om den vore en människa så skulle det råda stora tvivel om den skulle kunna återhämta sig. Människans och de lägre rikenas hem måste vårdas tillbaka till hälsa för att kunna uppfylla sin roll i utvecklingsplanen.

Kaos råder också i den politiska sfären. Länderna leds av grupper som är hängivna det förflutna och som inte har förmågan att inse att dessa metoder inte längre är tillämpbara på dagens och morgondagens behov. Förblindade och arroganta rör de sig på livets scen som före detta skådespelare som är osäkra på vilken riktning de skall gå och vad de skall säga. Dessa maktfullkomliga inser inte att skådespelet är slut och ridån obönhörligen har fallit.

De ekonomiska och sociala områdena är de mest sorgliga. Medan världens rikedom flödar till allt färre, tigger miljontals andra om ett minimum för att kunna överleva. Miljontals är för svaga för att tigga och dör övergivna innan de fått smaka på livet. Vad kan människorna göra för att rätta till dessa beklagliga och farliga förhållanden? Vem kan de vända sig till om hjälp i sin vånda?

Det finns bara en källa till hjälp för människor i extrem nöd. Denna hjälp finns fritt att tillgå. Vi, era Äldre Bröder, är bara intresserade av ert välmående och lycka och är redo att hjälpa er och att visa vägen till en bättre framtid för alla.

Vi ser alla människor som ett, som bröder och systrar i en enda stor familj. Människor måste också driva ut känslan av separation ur sina hjärtan och återupptäcka broderskapets verklighet som är kärnan för människans villkor. Människor, alla människor, är potentiella gudar och måste skapa förhållanden under vilka de kan blomstra. Vi kommer med glädje att hjälpa er att göra detta när ni gör de första små stegen i denna riktning. Det första steget är inte svårt och innebär inte någon risk. Ni har ingenting att förlora utan bara er gudomlighet att vinna – detta första steg kallas för ”att dela med sig”.