Människans gudomlighet

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Djupt i medvetandet hos alla människor finns erfarenheten av det gudomliga. Hos somliga ligger den långt fram i tankarna, hos andra ligger den relativt okänd och oupptäckt till dess att någon omvälvande händelse eller stimulus väcker den. Det finns de som med lätthet intygar det gudomligas verklighet medan många, ofta med kraft, avvisar existensen av allt som inte kan styrkas, mätas och förstås av de fem sinnena.
Idag är det många som mer och mer kan känna närvaron av Maitreya, vars energier genomtränger medvetandets alla plan. De kanske inte känner till hans namn, eller ens att han finns, men de svarar an på hans energi, och upplever ett nytt, andligt klimat i världen. De finner det svårt att förklara, men känner med allt större visshet att de lever i det gudomligas aura och att allt kommer att bli bra. De känner också att de inte är ensamma, ser att deras böner besvaras, och förstår att något fantastiskt och heligt sker på planeten Jorden. De känner att de stressande och farliga förhållandena i världen idag närmar sig sitt slut, att bortom vår tids rädslor och misslyckanden håller en ny värld på att ta form, och på så sätt kommer den att skapas.

Hinder

Under tiden förbereder sig Maitreya för att ta itu med allt som står i vägen för människans utveckling och välfärd, med allt som hindrar henne från att uttrycka sin gudomlighet, och med människans egna rädslor och svagheter. Han kommer att visa, att människan kommer från den Högsta källan och är skapad med gudars hela potential; att befriad från rädslor som håller henne i bojor kan människan skapa en civilisation som är värdig hennes gudomlighet och kreativa ande. Han kommer att visa, att rädsla och brist på tillit är det enda som dömer henne till de rådande farliga förhållanden som hotar hennes existens; att den enkla handlingen att dela med sig kommer att bringa fred till hennes oroliga värld; att mänskligheten ser sig som ett, som en grupp, som söner och döttrar till den ende Fadern. Så kommer han att tala. Så kommer han att mana mänskligheten till förändring.

Svar

Hur kommer människor att svara an? Hur kommer de att uppfatta Maitreyas analys av deras situation och problem? Maitreya är inte ensam om att efterlysa förändring och reformer i världen. Många visa kvinnor och män svarar an på hans tankar och energi och för fram hans idéer i vida kretsar. Sakta men säkert får dessa tankar fäste och skapar förståelse hos stora massor av hittills ointresserade och oengagerade människor. Så bereds Maitreyas väg.
Men hur skall Maitreya kunna nå hjärtat hos de miljontals människor som behövs för att ändra inriktning? Svaret ligger i hans energiers stora kraft. Aldrig förr har en så kraftfull lärare stått inför världen. Vid varje ord han yttrar flödar hans välgörande kraft från hjärta till hjärta. All argumentation och debatt är meningslös och onödig. Hans Sanning kallar fram Sanningen i lyssnarens hjärta, och visar sig i den smältdegel som är deras gemensamma gudomlighet, som Sanningen själv.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn