Förvandling

av Mästaren... genom Benjamin Creme

 

Det kommer säkert inte som någon överraskning att det verkliga antalet döda civila i Irak nu har överstigit 800.000, medan antalet sårade, mer eller mindre allvarligt, uppgår till minst en miljon. Hur länge till kan ockupationsmakterna dölja dessa siffror för sina folk? Dessa makter gör allt de kan för att, för sina egna syften, dölja och förminska denna skrämmande statistik över destruktion. Det är därför inte underligt att miljoner irakier har flytt från sitt land. Förvånar det att invasionen av Irak snart kommer att ses som den största katastrofen på senare tid: laglös, onödig och arrogant i extrem?
Medan världen väntar försöker amerikanerna och britterna att klara sig ur den moras de själva har skapat, och att göra det med all värdighet och ära som de möjligen kan uppbåda. Några triumfbanér är verkligen inte på sin plats. Arvet från invasionen är död, förödelse och maktmissbruk.

Förstört

Under tiden har återuppbyggnadens krafter börjat arbetet med att hela det som förstörts, fysiskt i Irak och psykiskt annorstädes. Världen inväntar ängsligt resultaten som ska följa på denna olyckliga episod, men hos många är hoppet märkvärdigt stort, några skulle säga utan egentligt skäl.
Vad människor inte vet, är att världen gör sig redo för avgörande förändringar, som kommer att avhjälpa inte bara mellanöstern-traumat utan själva Jordens faror och tragedier
.

Dörren

Maitreya knackar högt på dörren. Dörren kommer snart att öppnas och Kärlekens Herre kommer att stiga fram i kaoset. När människor ser Honom kommer de att förvånas över enkelheten i Hans ord men också av klarheten i Hans tal. Hans vishet kommer att till lika delar förbrylla och glädja, och dra dem till sig som är redo att följa Honom för att återuppbygga världen. Hans namn är Tapperhet, och Styrka likaså. Han kommer rustad som ingen tidigare har varit, redo att ta strid med allt som trycker och förminskar människan.
Det är många som ler åt tanken på en sådan Närvaro ibland oss, men snart kommer alla att få erfara sanningen bakom dessa ord och ta sin ställning för eller mot Honom. Han kommer att ställa mänskligheten inför frågan om dess överlevnad. Han kommer att påvisa att mänskligheten i grunden är ett, oavsett hudfärg och tro, att Jordens rikedomar tillhör alla, och att delande av de rikedomarna är nyckeln till människans framtid. Endast att dela med sig, och den rättvisa som det kommer att medföra, erbjuder hopp för människan. Endast rättvisa skapad genom att dela med sig kan göra slut på krigens och terrorns plågor. Endast att dela med sig och rättvisa kan föra människorna till det Broderskap som är deras sanna arvedel. När människor inser detta kommer de att anta utmaningen och ta itu med de många problem, ett efter ett, som modfäller dem nu.
Maitreyas Ljus kommer att ge stöd och balans åt människor i deras iver efter de förändringar som måste följa, och världen kommer, i rätt ordning, att förnyas. Så kommer det att bli.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn