Folkets röst blir hörd

Av Mästaren... genom Benjamin Creme

När allt kommer omkring kan det nuvarande internationella läget enbart beskrivas med ett ord; kaotiskt. Maktgalna krigshetsare, motvilliga ”agnostiker” och självutnämnda hjältar kämpar för att vinna anhängare till sina olika uppfattningar i sin iver att rädda världen. Folkets röst har svårt att bli hörd i tumultet, men blir mer och mer en faktor att räkna med.
I många länder är det stora massor som visar sin opposition mot en forcerad och orättvis konfrontation och som uttrycker sin rädsla för oanade följder i krigets spår.
Genom historien har med jämna mellanrum liknande situationer uppkommit, men mycket sällan har folkets vilja, även om den var direkt inblandad, varit en faktor i besluten och överläggningarna. Under de senaste århundradena har endast i de stora omvälvningarna, folkets röst spelat en central roll i händelserna och satt sin prägel på tidsepoken.

Hänsynslös makt

Idag har återigen tiden blivit mogen för folkets röst att bli hörd. Idag är det återigen väsentligt att alla människors behov av rättvisa, frihet och fred blir hörsammade och förstådda av dem som styr genom hänsynslös makt.
Dessa farliga män som är insnärjda i maktens glamour, måste inse att tiden för krig är förbi, att människor längtar efter fred och trygghet som snabbt håller på att försvinna.
Man måste säga till de små ”Napoleonerna” att deras dagar vid makten är räknade, att tiden har sprungit dem förbi och att makten nu finns hos dem som tjänar människors verkliga behov.

Hektiskt

När Maitreya kliver in i striden kommer Han förmodligen i början att bli förbisedd i de hektiska händelser som dagligen berövar människor deras inre lugn och ro. Snart kommer de dock att se att deras tankar och behov hörs och ges uttryck genom ett sinne som är mer eftertänksamt och övertygande än deras egna sinnen. På så sätt kommer människor att känna sig uppmuntrade och slå följe med den som man helst bör lyssna till.
Maitreya kommer att rikta sig till deras mest trängande behov, deras djupaste hopp och rädsla. Han kommer att tala för hela mänskligheten, människor över hela jorden och på så sätt göra bekant det nya samhällets kvalitet som i grunden uppfyller människors inre drömmar och förväntningar.

Utmaning

Snart kommer Maitreya att öppet träda in i människors liv. Han är väl förberedd och angelägen att möta utmaningen som ligger framför Honom och Hans mod kommer att stärka dem som kan gensvara. Från Hans stora hjärta kommer kärleken som är Hans natur att flöda och när människorna är redo, kommer Han att uppge sitt namn och sitt ämbete.
Så kommer den Stora Herren att uppenbara sin nära relation med alla människor och Han kommer också att uppfylla den tilltro som människor för alltid har satt till Honom.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn