En ny tid börjar

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Vi, era äldre bröder, väntar tålmodigt på människors gensvar medan vi vet att den största delen av mänskligheten, när de väl känner till, och förstår, jordens nuvarande sanna situation, kommer att hålla med om att endast en grundläggande förändring kan förhindra en katastrof.

Ett problem har varit att den vanliga människan vet så lite om de enorma kapitalintressen som styr deras vardag och som för det mesta arbetar emot behoven och rättigheterna för otaliga miljoner. För närvarande ägs 80 procent av världens tillgångar av ett litet antal familjer och institutioner. En stor del av förmögenheten är bunden, investerad i egendomar, båtar, guld, juveler och konstverk och kommer därför bara ett fåtal till del. En sådan obalans fördärvar regeringarnas ansträngningar att etablera samhällen som någorlunda baseras på social rättvisa.

Så gammal och så befäst är denna obalans att endast herkuliska ansträngningar eller en världsekonomisk katastrof skulle kunna skaka dess grundvalar. Inför denna situation står regeringar villrådiga i att handskas med nationens affärer och samtidigt konkurrera med andra för marknadsandelar. Resultatet blir oundvikligen en återgång till kaos, instabilitet och en varaktig brist på pengar till offentlig service och bistånd. Därför fortsätter världens fattiga att lida och att tyst be om förändring, Några, mindre tystlåtna, ansluter sig till det växande antalet terroristgrupper i världen. Hur skall man då bryta denna onda cirkel av nedärvda förmögenheter, stagnation, upproriskt hat och våld?

När Maitreya framträder kommer han att ta itu med dessa problem och visa dess funktion och negativa effekt på alla livets aspekter, nationellt och internationellt. Han kommer att visa att endast en rättvis och ärlig fördelning av världens rikedom kommer att förverkliga den fred som alla önskar. Att endast rättvis fördelning kommer att skapa den tillit som gör en sådan fördelning möjlig. Att människan inte har något alternativ: alla andra vägar har blivit prövade och har misslyckats – och sanden i timglaset håller på att rinna ut.

Den störste

Så kommer den störste att tala. Så kommer han att höja människors medvetande för att hjälpa dem att förstå orsakerna till deras belägenhet. Han kommer att visa, att en sådan obalans är oförsvarbar, i en värld som är så inbördes beroende och som står inför så många riskfyllda problem. Endast en rationell förändring av våra nu utdöda strukturer, kommer att låta människor ta de första stegen in i framtiden för att bygga en ny civilisation värd namnet.
När människor hör hans ord, kommer de att splittras i tre grupper: en kommer helhjärtat att reagera på hans tankar och svara an på hans vädjan om deras engagemang, en grupp kommer att sammansluta sig i motstånd och förtal. En tredje, mindre grupp kommer att ängsligt ställa sig utanför.


Det kommer gradvis bli uppenbart att man åtminstone måste försöka göra förändringar och vissa försök kommer att genomföras. Detta kommer att övertyga många om att ”rättvis fördelning” går att genomföra och det leder till Tillkännagivandets Dag som är tecknet på att den Nya Tiden har börjat.Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn