KRIMINALITET, VÅLD OCH DROGER:

Inledning till Förändring.

Samhället i sin helhet försöker att befria sig från sin träldom och utbrotten av kriminalitet, korruption, drogmissbruk och våld är den oundvikliga inledningen. Maitreya säger att det är i städerna som utbrott av kriminaliltet inträffar och där människorna hänger sig åt narkotika, sexuellt våld, mord och annan brottslighet. Denna process av "självantändning" för upp all slags inneboende brutalitet till ytan så att varken polis eller militär kommer att tillräckligt kunna kontrollera all den kriminalitet som nu uppträder. Enligt Maitreya kräver kriminalitet, våld och liknande problem en korrekt analys av orsakerna. Maitreya säger att det är politikerna ensamma som bär skulden till drogmissbrukarnas förtvivlan.  Om människor lever i så knappa omständigheter att de inte ens får tillräckligt med föda, blir deras tillvaro desperat, menar Han. De kommer att sälja sina kroppar, stjäla och hamna i fängelse. Om människor berövas sin framtid, berövas sin föda, kommer de att ta till droger som en utväg för att glömma sitt förtvivlade tillstånd. Och från droger är det inte långt till kriminalitet - till och med mord.

Rädsla för lagen kan inte undanröja det massiva hotet från narkotikan. Kraftfulla polisinsatser kommer att krävas för att knäcka de organiserade narkotikatillverkarnas gäng, men det är inte lösningen för individen som använder droger. Drogmissbrukaren lider av andlig svält och extremt främlingsskap inför sig själv. Livet blir meningslöst, människor vill avsluta det och begår långsamt självmord genom att använda narkotika. Om livet saknar mening, så måste den meningen återställas. För att detta skall ske är det nödvändigt för individen att uppleva sig själv annorlunda och att få uppleva sitt eget värde. Har det väl hänt en gång, kan hans självmedvetande växa.

Det finns förnärvarande ingen medveten insikt i att behandla individens inre värld, säger Maitreya. Det enda alternativet är fängelse för våldsamma och farliga kriminella. Antalet människor i fängelse växer snabbt och har nu nått en kritisk nivå. Men, säger Maitreya, brottslighet kan inte utplånas genom att döma till fängelse. Överallt kommer fångar att göra uppror eftersom de har en stark längtan att frigöra sig från orimliga lagar och förordningar. En energi har frisläppts i världen som motverkar negativa krafter. Eventuellt kommer vissa juridiska reformer att arbetas fram och mindre eller obetydliga förseelser kommer inte att leda till fängelsestraff. När spänningarna i världen börjar avta, när principen om att dela med sig genomförs genom olika sociala, ekonomiska och politiska reformer, kommer människorna att känna sig mindre hotade och kriminaliteten att minska.