De första stegen

av Mästaren... genom Benjamin Creme

När Maitreya framträder inför världen kommer människor inse att de känner honom sedan tidigare och att hans lära inte är märkvärdig eller ligger utanför deras mentala förståelse. Han kommer att vara enkel så att alla skall kunna förstå honom.

Just hans enkelhet kommer att förbrylla. Inte desto mindre kommer man att se att de flesta människor kommer att uppleva att det de hör på ett nytt sätt, är en framväxande ny sanning, som berör dem på ett djupare plan. Idéerna kommer att vara enkla, men de kommer att klinga an i människors hjärtan och kännas friska och levande.
Så kommer att ske. Så kommer Maitreya att beröra människors hjärtan och att vädja till dem att hjälpa sig själva genom att hjälpa sina bröder och systrar över hela världen.

När människorna hör honom kommer de att fundera djupt på det han säger och känna sig märkligt berörda av dessa ofta hörda ord. Deras hjärtan kommer att svara an såsom de inte har svarat an förut och en ny förståelse och känsla av brådska kommer att förstärka deras respons.

Väcka

Så kommer Maitreya att väcka världens människor till att agera och förändras. De som stått tillbaka kommer att träda fram och bli en del av ropet för rättvisa och rättvis fördelning, frihet och fred. Många kommer naturligtvis att ignorera Maitreya. Många kommer att tycka att hans idéer är förhatliga och farliga eller utopiska och omöjliga att lyckas med. Några som är mer illvilliga och rädda kommer att se honom som antikrist och förkroppsligandet av alla sina rädslor. Några kommer att genast vilja se honom korsfäst om de hade den makten. Många kommer att vara tysta, utan förmågan att ta ställning för eller emot.

De som kommer att gensvara kommer att öka i antal och höja sina röster för rättvis fördelning och rättvisa. De kommer att samlas kring honom och stödja honom och se honom som sin ledare och mentor, lärare och vägledare. Så kommer en kraftfull allmän opinion att bildas vilken kräver förändring. Mer och mer kommer regeringar att finna det svårt att motstå dessa krav och bli tvungna att utföra någon form av förändring. Folkets makt kommer att öka och deras röst förstärkt av Maitreya kommer att öka i styrka, tydlighet och krav.
De kommer att begära av sin förespråkare att tala till världen och man kommer att förbereda Tillkännagivandets Dag – den första dagen i den Nya tiden.

Tillkännagivandets Dag, då Maitreya för första gången kommer att avslöja sin verkliga status och sitt namn, kommer att framstå genom historien som vändpunkten i människans evolution. Den kommer att beskrivas i historieböckerna som Dagarnas Dag, början på det nya, heligförklarandet av människan, porten till den strålande framtid som väntar mänskligheten. Den dagen är inte långt borta.


Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn