Steg för steg

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Från tid till annan försöker vi, era äldre Bröder, förmå mänskligheten att förstå den evolutionära process som alla, medvetet eller omedvetet, är indragna i. Fram tills nu överför vi, helt eller delvis, den undervisning till lärjungarna som vi för tillfället bedömer vara av värde för att vidga människors sinnen och göra dem bekanta med den kunskap som kommer att lysa upp deras färd. Från och med nu kommer Maitreya och hans grupp att engagera sig mer direkt med den stora allmänheten. Detta gör att mänskligheten ser allt klarare och mer fullständigt inser sambandet mellan den mer eller mindre esoteriska undervisningen, och den evolutionsprocess som påverkar förhållandena i livet från stund till stund. På så sätt kommer en djupare förståelse av meningen och syftet med deras liv och den Lag som styr dem att upprättas och ett stort steg framåt för mänskligheten som helhet kan förväntas.

Upptäckt

För lärjungar och initierade kommer undervisningen att fortsätta på vanligt sätt under nattens sömn, och förs så över och framförs av vissa lärjungar. Eftersom mästarna kommer att arbeta mer öppet så kommer mer och mer av undervisningen att komma direkt från dem. Detta kommer naturligtvis att skynda på inlärningsprocessen och i hög grad förkorta lärjungarnas väg. Dessutom kommer mästarnas närvaro att utjämna klyftan som nu existerar mellan lärjungarna och den "vanliga" människans värld. Alla kommer mer eller mindre, på en eller annan nivå, att bli engagerade i en upptäcktsresa i växande medvetenhet av livets storhet. Så kommer det att bli. Än så länge existerar bara en blåkopia av en betydande förändring med tonvikt på de undervisningsmetoder som vi använder oss av. Gradvis kommer denna blåkopia att förändras till en levande form som kommer att tjäna oss alla i växandet.

Fulländning

Maitreya kommer att visa människor att varje steg de tar för att omskapa världen och för att skapa rätta mänskliga relationer är ett steg framåt på resan mot fulländning. Han kommer att visa att lärjungens inre steg måste anpassas till de yttre stegen som tas av människan som ännu inte deltagit i initieringsprocessen. Allt är en sammanhängande och integrerad helhet. Steg för steg går människan sin väg i sin egen takt. Steg för steg går människan från okunnighet till kunskap, från orättvisa till rättvisa, från slaveri till frihet. I all sådan strävan kommer det tider när framstegen tycks tröga och orealistiska, men människan kommer att växa i förtröstan och tillit och lära sig metoden: "steg för steg". Hennes medfödda gudomlighet, som nu är förlorad i materialism och kommersialism, kommer att blomstra på nytt under vägledningen av Maitreya och hans grupp. Människan kommer att lära känna sig själv som den kreativa källan till allt hon behöver.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn