Jorden i vånda

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Det kan sägas att ett antal människor till sist börjar ta farorna med den globala uppvärmningen på allvar och se följderna av de klimatförändringar som den för med sig. Det är sant att det förekommer mycket oenighet om farornas realitet och omfattning och hur man på bästa sätt ska bemöta de problem som man är överens om. Hur det än är, så är det ingen tvekan om att åtminstone vissa inser, att människan står inför en nästan oöverstiglig uppgift att stanna upp förloppet av förödelsen och att stabilisera miljön. Det är också sant, att även de mest medvetna och ansvarsfulla vet för lite om problemens omfattning och komplexitet.

Ödeläggelse

Problemet med föroreningar är ett faktum. Miljöföroreningar tar många former och vissa är uppenbara och lätta att handskas med om viljan finns. Vissa kräver emellertid teknik och botemedel som ännu är okända för människan, och de är så giftiga och destruktiva att de måste ges hög prioritet för att bemästras. Effekten av föroreningar på luftkvaliteten, maten, på djur och på fiskar i floder och hav, är välkänd men till stor del ignorerad.

Den radioaktiva strålningens mest destruktiva sidor väntar ännu på upptäckt av Jordens vetenskapsmän och de högre nivåerna av den radioaktiva strålningen är fortfarande okänd för den nuvarande atomteknologin. Dessa är också de mest giftiga och riskfyllda för människan och de lägre naturrikena. På alla dessa nivåer måste problemen med miljöförorening bemästras. Detta kan bara åstadkommas genom en fullständig rekonstruktion av nuvarande politiska, ekonomiska och sociala strukturer. Människan har ödelagt och förorenat Jorden och skadat sin egen miljö allvarligt. Nu måste hon inse att det är första prioritet att avhjälpa skadan hon har tillfogat och återställa hälsan till en sargad planet. Hon måste lära sig att minska sina krav på planeten och lära sig skönheten i enkelhet och glädjen av att dela med sig. Människan har egentligen inget val - situationens allvar kräver omedelbar handling. Det är få som förstår den verkliga graden av skada som redan skett. Frågan kan ställas: kan planeten Jorden räddas på något sätt? Svaret är ett ljudligt "JA!" och det är genom att förändra nuvarande levnadssätt hos majoriteten av mänskligheten.

Den viktigaste målsättningen hos så kallade "utvecklade länderna" är att uppnå en allt högre ekonomisk tillväxtprocent för att därigenom bli rikare och i en ekonomisk värld grundad på konkurrens försöker man att uppnå dominans och makt för att på så sätt kunna njuta av en högre levnadsstandard. Därför ses jordens skövling och det hänsynslösa slöseriet av resurser som enbart naturligt och nödvändigt. Detta oansvariga agerande har till sist fört planeten Jorden nära bristningsgränsen.

Brådskande

Man kan vara säker på att Maitreya inte kommer att vänta länge med att ta hand om detta brådskande problem och presentera sin plan. Den första åtgärden han kommer att rekommendera är att vi accepterar det akuta i situationen, vilket många idag förnekar. Att dela med sig, kommer han att säga, är början på den förändringsprocess som kommer att förse oss med lösningen till vårt lidande och Jordens återuppbyggnad.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn