Förberedelser för framtiden

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Mot slutet av en tidsålder och begynnelsen av en ny kosmisk cykel börjar allting att falla isär. De gamla och beprövade sätten att leva fungerar inte längre och de möter en framåtskridande mänsklighets nya behov. Visshet övergår i ovisshet, det kända har förlorat sin kraft att övertyga, och människor känner sig förvirrade, vilsna och rädda. Så är det idag, där vi befinner oss i övergångsfasen mellan den gamla tidsåldern, Fiskarnas, och den nya, Vattumannens tidsålder. Vattumannens tidsålder kommer att vara i ungefär 2.350 år och den kommer att föra med sig mycket gott för mänskligheten i takt med att dess energier tilltar i kraft över århundradena. För närvarande är det dock fortfarande den gamla tidsålderns sätt att tänka och leva som dominerar, förlegat men ännu inte passerat, och som bestämmer tanke och handling för majoriteten av mänskligheten. Eftersom det är så, lever miljontals människor i träldom under de ledares agerande, vars nationer är mäktiga och som regerar för dagen. Detta är sålunda en tid av omvälvningar och stress, disharmoni och stridigheter.

Förändring

Att denna oroliga tid inte kommer att vara länge till kan ni vara förvissade om. Redan är tecknen på förändring synliga för oss, era Äldre Bröder. Vi ser tydligt en värld ta form med livsvillkor som helt skiljer sig från de som gäller idag. Vi ser en värld i fred, en värld där rättvisa härskar, en värld där frihet förgyller varje mans och kvinnas liv överallt. Vi vet att dagens lidande är övergående och tillfälligt, att den tid är nära, då ljuset från den Nya Gryningen kommer att lysa upp människors liv och mana dem till handling. Vi vet också att människor i sitt hjärta är redo och längtar efter förändring, och kommer att ta sig an utmaningen med iver och motivation; de väntar bara på inspiration och vägledning. Den inspirationen och vägledningen är Maitreya villig att skänka, i rika mått, så snart som den givna stund är inne då han, enligt karmisk lag, tillåts att börja.

Utmaning

Då kommer Maitreya att träda fram öppet i människans värld. Då kommer han att ifrågasätta de mäktigas och rikas anspråk. Maitreya kommer att tala för de många miljonerna utan röst; för de utsatta och hungrande som lever i lidande från dag till dag; för dem som sitter i fängelser världen över för att ha vågat trotsa påbuden från sina "auktoriteter". Han kommer att tala för alla människor som är vänner av rättvisa och frihet och han kommer att höja sin röst för deras sak. Han kommer att stilla vreden hos dem som härskar genom krig; Han kommer att för all tid försegla den dörr genom vilken krig kommer in och besudlar människans värld. Allt detta kommer han, med människors hjälp, att genomföra, och på så sätt upprätta sunda förhållanden och fred i världen. Lugnt och säkert förbereder han den gyllene framtiden, mänsklighetens arvedel, och samlar ihop de "brinnande ljusen", de män och kvinnor som kommer att forma den framtiden.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn