Miljön: Åter till Jämvikt

Miljön kommer att bli den allra främsta frågan runtom i världen. Till och med 1988 när denna förutsägelse gjordes, tog ingen politiker miljön på allvar; nu finns intresset där. Den växande omsorgen om miljön är ett resultat av större självmedvetenhet i världen. Det finns en förbindelse, säger Maitreya, mellan inre och yttre miljö: i det ögonblick man blir medveten om sig själv, är tillståndet i ens sinne, själ och kropp under kontroll; denna medvetenhet medför att man beaktar den yttre miljön.

Men det finns också samband mellan de av mänskligheten skapade negativa krafterna och det som händer i naturen. Detta samband inses inte för närvarande men kommer att mer och mer bli uppfattat och förstått som ett sådant. Många naturliga katastrofer såsom t ex översvämningar, jordbävningar och torka är en effekt av mänskliga aktiviteter. Användningen av atomenergi skapar också återverkningar under lagen om orsak och verkan. Det är skillnad mellan att använda energi inom dess naturliga evolutionsbas och ´manipulera` energi. Det senare leder alltid till svårigheter på grund av att det naturliga jämviktsläget rubbas. Ett vindkraftverk använder till exempel vindkraft för att framställa energi. Men en "kontrollerad" underjordisk atomsprängning manipulerar energi och stör jordens jämvikt. Detta kan orsaka jordbävningar och gör det också. Mänskliga varelser är icke isolerade från varandra och i princip kan en tanke uppfångas av vem som helst, var som helst, ögonblickligen.

På liknande sätt är kärnvapen sammankopplade genom både energi - och tankeformer. Energin bakom allt som händer i naturen och bakom alla mentala aktiviteter är densamma. En ny energi genomtränger planeten nu och vi kommer att se en ny jämvikt i världen; både människor och natur kommer att gensvara på ett konstruktivt sätt. Som ett resultat av denna jämviktsenergi kommer människor att kunna leva i närmare kontakt med naturen och det blir en större harmoni mellan växt- djur- och människoriket. Det kommer inte att finnas behov av atomenergi. Solenergin kommer att användas för uppvärmning, transporter och för att driva industrin. Destruktiva krafter (effekterna av mänskligt beteende) håller på att vändas till sin motsats, så att de blir konstruktiva. På grund av större harmoni mellan natur och mänsklighet blir människorna lyckligare eftersom störningar i miljön återverkar på vår egen art.