Marknadskrafterna och Kommersialism

Enligt Maitreya har krigsmaskineriet upphört. Det kalla kriget är över. Ingen tror längre att Förenta staterna och Sovjetunionen skall tillintetgöra varandra i en kärnvapenmassaker. Men, säger Maitreya, denna energi kan inte bara försvinna; den måste ta vägen någonstans. Denna energi har befunnit sig runt om i världen och plötsligt funnit en ny grogrund: kommersialism skapad av marknadskrafterna. Detta motsvarar ett nytt, allvarligt hot mot världen, varnar Maitreya, ett som till och med äventyrar mänskligt liv. "Marknadskrafter",  säger Maitreya, "är ondskans krafter, förvirring och kaos, och dess avkomma konkurrens och jämförelse. De har skapat ödeläggelse i såväl människornas liv som i naturen. Människor har bokstavligen blivit dömda till döden i profitens och förlustens namn."

Stormakternas nya trosbekännelse har blivit ´ekonomin` som är kommersialismens själ. Detta representerar ett nytt allvarligt hot mot  världen: kommersialism är mera destruktiv än någon atombomb. Kommersialismens egenskap är girighet, något som, enligt Maitreyas uppfattning, innebär att tjäna pengar medan andra svälter. Kommersialismen har smittat alla nationer och är del av ett fortlöpande mönster som kommer att sluta med en avgörande kollaps av börsmarknaderna, något som har börjat i Japan. Efter denna krasch kommer  regeringarnas första uppgift vara att förse människorna med fullvärdig föda. Deras andra uppgift blir att säkerställa lämpliga bostäder. Därefter kommer hälsovård och utbildning och sist försvaret. Kort sagt kommer sammanbrottet att leda till en omvärdering av prioriteringar. I det nya systemet kommer social medvetenhet att leda marknadskrafterna, inte tvärtom.